Ste tukajNaslovnica
  |  Prijava
 Dobrodošli
Skrči

na spletnem portalu Slovenskega biografskega leksikona (SBL). Portal želi postati osrednje slovensko spletno mesto z avtorskimi biografijami slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnosti, odprt pa želi biti tudi za vprašanja, povezana z biografiko.

Trenutno si lahko na njem preberete deset člankov, ki so objavljeni v Poskusnem zvezku Novega SBL-a (trije so objavljeni samo na tem portalu). Ti naj služijo tudi kot vzorec za pisanje biografskih gesel novim piscem. Vsak teden bomo dodali najmanj pet novih člankov. Z nastajanjem novega SBL–a bodo na tej spletni strani dostopni tudi članki, ki bodo napisani zanj.

Ker bo novi SBL izbirni, tj. vanj ne bodo vključeni vsi, ki so slovenskemu razvoju prispevali svoj večji ali manjši delež, o njihovi življenjski poti in ustvarjanju pa imamo pisna poročila in zanesljive biografske podatke, smo zasnovali tudi Slovensko biografsko podatkovno zbirko. Njen namen je zadovoljiti potrebe različnih uporabnikov bio–bibliografskih podatkov. Zbirka dnevno dopolnjujemo in trenutno (20. 11. 2008) vsebuje 22.550 bio–bibliografskih zapisov. V teh zapisih so izpolnjena polja z biografskimi podatki o osebnostih: ime in priimek (tudi alternativne oblike obeh), datum in kraj rojstva (za pokojne tudi smrti), dejavnost oz. dejavnosti, s katerimi se je osebnost uveljavlja, spol. Poleg osrednjih polj zapis vsebuje tudi polja s podatki, kot so: mesto objave članka o osebnosti v SBL–u, avtor tega članka, napotilo na druga osrednja slovenska enciklopedična in leksikalna dela, v katere je osebnost vključena, datum nastanka zapisa itd. Poizvedbe po zbirki lahko opravljamo po vseh omenjenih poljih. Zapisi v zbirki so na tem portalu uporabljeni za dostop do objav v prvem in novem SBL–u, celotna zbirka pa je trenutno dosegljiva le na računalniku na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Poizvedbe so mogoče po predhodnem dogovoru (link na kontakti). K biografiji pišočih ustvarjalcev sodi bibliografija objavljenih del in del, v katerih je opisano njegovo življenje in delo (vzajemni katalog v sistemu Cobiss) ter dostop do digitaliziranih vsebin, ki so povezane z obravnavano osebnostjo (portreti in drugo slikovno gradivo ter pisni dokumenti).Najbogatejša slovenska tovrstna zbirka je dostopna na DLib–u. Ta dva segmenta v prvi fazi še nista avtomatizirana.

Veseli bi bili, če bi na tem spletnem mestu lahko objavili članke o osebnostih, ki ne bodo vključene v novi SBL. Vabimo vse založnike in avtorje, ki bi želeli sodelovati z objavami na tem mestu. Vsebine na portalu naj spodbudijo čimveč dobronamernih in konstruktivnih odmevov zainteresirane javnosti. Dobrodošli so dopolnilni podatki ali popravki k objavljenim člankom. Povsem odprti smo tudi za vsakršno drugačno sodelovanje in se ga veselimo. Portal je prosto dostopen, prijava je zaenkrat namenjena le skrbnikom in urednikom sistema.
 

 Spletne povezave
Skrči