Ste tukajBiografije
  |  Prijava
 Biografije
Skrči
Back
Priimek in ime ACCETTO, Marko
Dejavnost(i) fitocenolog, gozdar
Na kratko Ob pedagoškem delu (prof. na Biotehnični fakulteti v Lj.) v okviru različnih raziskovalnih institucij (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU) raziskuje predvsem toploljubne bukove ter vlažne hrastove, jelševe in javorjeve slov. gozdove, ekologijo divjadi in (floristično) vegetacijo v gozdovih.
Letnica rojstva oz. prve omembe Ljubljana, 9. 8. 1936
Letnica smrti oz. zadnje omembe živi v Ljubljani
Biografije
Bibliografija FileID=46

Changed at: 28.6.2011 15:55 Changed by: Administrator Account
Created at: 1.12.2008 3:07 Created by: Administrator Account